LADOMIROVÁ

Chrám sv. Michala archanjela.

Nechce sa vám čítať? Pustite si audio verziu:
Nad dreveným gréckokatolíckym chrámom v obci Ladomirová bdie ochranná ruka sv. Michala Archanjela, ktorému je zasvätený. V roku 1742 postavili nielen samotnú cerkev, ale aj zvonicu, z ktorej znejú tri mocné zvony. Chrám patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku.
Ladomirová je obec Svidníckeho okresu, na severovýchode Slovenska. Narodil sa tu metropolita Ruskej Pravoslávnej cirkvi v zahraničí Laur (Vasiľ Škurla). V Ladomirovej žije približne 1 000 obyvateľov.
Chrám postavili v roku 1742 bez použitia jediného klinca.
Akúsi predsieň chrámu tvorí takzvaný babinec, teda miesto, kde sa kedysi zdržiavali ženy, pretože nemali právo vojsť do lode. Návštevníka na prvý pohľad upútajú tri zdobené veže chrámu. Najvyššia z nich sa nachádza práve nad „babincom“. Vnútri chrámu nájdeme krásny, umelecky hodnotný barokový ikonostas a oltár pochádzajúci z 18. storočia, ktorý však poznačili udalosti nemilej modernej histórie ľudstva.
Na jeseň 1944 sa pri Ladomirovej odohrala veľká tanková bitka Karpatsko-duklianskej operácie, pri ktorej bola obec takmer úplne zničená a po oslobodení znovu vystavaná. Časť ikon z chrámu sv. Michala Archanjela bola v 2. svetovej vojne zničená.

Virtuálna prehliadka

ZDIEĽAJTE!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram