DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

Ľad sa v jaskyni udržiava celoročne.

Nechce sa vám čítať? Pustite si audio verziu:
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najväčšie prírodné unikáty a krásy Slovenska. Čo sa hĺbky a dĺžky týka, jaskyňa patrí medzi najväčšie ľadové jaskyne na svete. Jej poloha umožňuje, aby sa v jaskyni celoročne udržiavala teplota pod bodom mrazu a práve tento faktor zohral z dlhodobého hľadiska kľúčovú úlohu pri vytvorení ľadovej výzdoby. Zaľadnenie vzniká v priestoroch, kde sa v zime hromadí klesajúci studený vzduch. Ten jaskyňu prechladzuje a udržiava teplotu pod bodom mrazu. Pre tvorenie ľadu je tiež dôležitý dostatok priesakovej vody, ktorá v jaskyni zamŕza. Celkový objem ľadu v jaskyni sa odhaduje na 110-tisíc m3, čo sú asi dva milióny plne natankovaných nádrží priemerného auta.
Dobšinská ľadová jaskyňa sa nachádza na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj. Do jaskyne vstupujeme zo severného svahu vrchu Duča v nadmorskej výške 969 metrov. K jaskyni sa dostanete z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji. Výstup k jaskyni od parkoviska trvá asi 25 minút, počas ktorých prekonáme prevýšenie 130 metrov.
Dobšinská ľadová jaskyňa.
Dobšinská ľadová jaskyňa poskytla kulisy natáčaniu rozprávky Popolvár najväčší na svete.
Dobšinská ľadová jaskyňa sa spája aj so strieborným plátnom a s jednou zo slávnych filmových rozprávok Popolvár najväčší na svete. Vznikla v slovensko-nemeckej koprodukcii, v roku 1982 ju režíroval Martin Ťapák na motívy slovenskej ĺudovej rozprávky Pavla Dobšinského. Leitmotívom príbehu je, tradične, súboj lásky a dobra so zlom, ktoré na konci musí byť porazené.

Ku vchodu do jaskyne, nazvaného Ľadová diera, treba vystúpiť po serpentínovom chodníku s prevýšením 130 metrov. Dĺžka prehliadkovej trasy jaskyne je 515 metrov, pri prevýšení 43 metrov, a jej absolvovanie trvá približne polhodinu. Rozdiely teplôt medzi vonkajším prostredím a interiérom jaskyne predstavujú, najmä v lete, záťaž na ľudský organizmus. Preto je dobré si pred vstupom do jaskyne oddýchnuť, aby sa naše telo bez problémov aklimatizovalo. Teplota v zaľadnených častiach jaskyne sa totiž pohybuje v rozpätí -3,9°C až -0,2°C. V nezaľadnených častiach je o čosi teplejšie, tesne nad bodom mrazu, od 0,8°C do 3,5°C.
Až do roku 1946 bolo v jaskyni povolené korčuľovanie pre verejnosť.
Dobšinská ľadová jaskyňa je najnavštevovanejšou v destinácii Košice región.
Do spodných častí jaskyne prvý raz prenikol kráľovský banský radca Eugen Ruffínyi v júni 1870. Už o rok neskôr ju sprístupnili verejnosti. V roku 1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť Karola ľudovíta Habsburského.
Prvá jaskyňa Európy s elektrickým osvetlením (od r. 1887)

Virtuálna prehliadka

ZDIEĽAJTE!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram